dimarts, 2 de desembre de 2008

Les webs i els blocs d'Alleta

Es difícil triar una web que resulti d'interés per a la nostra associació perquè n'hi han moltes.

Podriem citar com exemple les webs de http://www.fedalma.org/ (la Federació espanyola de grups de suport a l'alletament matern) o de http://www.grupslactancia.org/ (el seu corresponent català).

Però sens dubte, una eina de gran ajuda per a nosaltres es la pàgina del Hospital Marina Alta de Dènia: http://www.e-lactancia.org/ , que conté un rigurós estudi sobre els riscos que cada medicament o cada principi actiu poden tenir sobre la lactància, que generalment difereixen bastant del que diuen els prospectes. Podeu accedir-hi mitjançant l'enllaç o escribint al google: medicamentos + lactancia.

Podriem parlar també d'infinitut de webs relacionades amb el tema de la lactància, la criança, un part respectat, etc. Però resenyarem una d'especial interés per a nosaltres ja que pertany a una de les nostres sòcies: http://www.dormirsinlagrimas.com/ .

I ara ens queden els blocs. A part de tots els vostres, i ficant al google: blog + crianza, he trobat alguns d'interessants, com poden ser: http://criandoconamor.blogspot.com/, http://www.elblogalternativo.com/ o http://www.elblogalternativo.com/. A tots ells és recomanable consultar les categories per centrar els articles que puguin ser del nostre interés.

Cap comentari: